Ano, na tento přístroj se výměna vztahuje.

Vyplňte prosím následující registrační formulář.

 
 

Registrace

 
 

ČÍSLO MODELU
SÉRIOVÉ ČÍSLO

*Oslovení

*Křestní jméno

*Příjmení

*Adresa 1 

Adresa 2

*Město

Kraj

PSČ

*Země

*Email

Telefon

*Prohlašuji, že skartovačku znehodnotím přeříznutím napájecí šňůry a zlikviduji v souladu s místními požadavky na likvidaci elektrického a elektronického odpadu nebo podle pokynů místni samosprávy.

Poskytnutím informací v tomto formuláři a kliknutím na tlačítko Odeslat uděluji souhlas s uchováváním, zpracováváním a využitím poskytnutých údajů ve Spojených státech v souladu s tamní legislativou. Dále uděluji souhlas s využitím těchto údajů k realizaci dalších aktivit souvisejících s výrobkem.

Odeslat