Rexel Promax REX823 - vyhledání podrobností o výrobku


1) Zkontrolujte značku a číslo modelu umístěné na horní straně stroje, viz obrázek 2

2) Vyjměte hlavu drtiče z koše, viz obrázek 3

3) Obraťte hlavu drtiče, aby bylo patrné jedinečné sériové číslo, viz obrázek 4

4) Na obrázku 5 je znázorněn rozložený pohled na sériové číslo

Rexel Promax RSX1035 - vyhledání podrobností o výrobku


1) Zkontrolujte značku a číslo modelu umístěné na horní straně stroje, viz obrázek 2

2) Vyjměte hlavu drtiče z koše, viz obrázek 3

3) Obraťte hlavu drtiče, aby bylo patrné jedinečné sériové číslo, viz obrázek 4

4) Na obrázku 5 je znázorněn rozložený pohled na sériové číslo