Časté otázky a odpovědi (FAQ)

Otázka. Proč ACCO Brands výměnu skartovaček nabízí?

Odpověď.  Cílem výměny je zajistit bezpečnost spotřebitelů a chránit je před rizikem úrazu. Pokud jste přesvědčeni, že vlastníte některý z uvedených modelů (Promax REX823 nebo RSX1035), okamžitě jej přestaňte používat, odpojte jej ze zásuvky a podívejte se na naše stránky https://RexelPromaxReplacementcsqa.expertinquiry.com. Zde naleznete pokyny k ověření čísla modelu a zajištění bezplatné výměny.

 

Otázka. Na jaké modely se tato výměna vztahuje – jak mám zjistit, zda se vyměňuje i moje skartovačka?

Odpověď. Vyměňujeme pouze skartovačky dvou modelů Rexel Promax, konkrétně Promax REX823 a RSX1035. Další pokyny k ověření modelu skartovačky naleznete na adrese https://RexelPromaxReplacementcsqa.expertinquiry.com. Máte-li některý z uvedených přístrojů, podle pokynů se zaregistrujte. Jakmile zadané údaje ověříme, pošleme vám zdarma nový.

Otázka. V čem je vlastně problém – proč se přístroje vyměňují?

Odpověď.  Společnosti ACCO Brands obdržela několik zpráv o vznícení hořlavých materiálů uvnitř některé ze skartovaček Promax během provozu. Problém se týká pouze dvou modelů – Promax REX823 a RSX1035. I když v žádném z těchto případů nedošlo k vážnému úrazu ani škodám na majetku, rozhodli jsme se preventivně – s ohledem na bezpečnost spotřebitelů, která je pro nás prioritou – související výrobky dobrovolně a zdarma vyměnit.

Otázka. Můj přístroj vypadá v pohodě, mohu jej i nadále používat?

Odpověď. Ne. Žádáme všechny spotřebitele, aby vyměňované skartovačky okamžitě přestali používat a zaregistrovali se k jejich výměně na adrese https://RexelPromaxReplacementcsqa.expertinquiry.com.

Otázka. Jak bude výměna skartovaček realizována?

Odpověď.  Požádali jsme naše distributory a prodejce, aby výrobek stáhli z výrobní a distribuční sítě a informovali své zákazníky o bezplatné výměně. Pokud jste přesvědčeni, že vlastníte některý z uvedených modelů, okamžitě jej přestaňte používat a podívejte se na naše stránky https://RexelPromaxReplacementcsqa.expertinquiry.com. Zde naleznete pokyny k zajištění výměny.

Otázka. Za co budou skartovačky vyměněny?

Odpověď. Máte-li model Rexel Promax REX823 nebo RSS1035, vyměníme vám jej za inovovanou verzi Rexel Momentum.

Otázka. Jak dlouho budu na náhradní přístroj čekat?

 

Odpověď. Vyčkejte prosím 4 týdny ode dne, kdy vám registraci potvrdíme. Omlouváme se za případné nepříjemnosti a ujišťujeme vás, že se snažíme nové skartovačky zasílat co nejdříve.

Otázka Jak mám starou skartovačku zlikvidovat?

Odpověď.  Skartovačky nelze vyhodit do běžného komunálního odpadu – je nutná jejich recyklace či umístění do tříděného odpadu. Likvidujte je v souladu s místními požadavky na likvidaci elektrických a elektronických přístrojů, např. odevzdáním na sběrném místě nebo ve sběrném dvoře.